Privacy Policy

RETNINGSLINJER FOR VERN AV PERSONOPPLYSNINGER

15. september 2016 (oppdatert 1. mai 2018)

Amer Sports har forpliktet seg til å beskytte dine personopplysninger og etterleve all gjeldende lovgivning om personvern og personopplysninger. Disse retningslinjene for vern av personopplysninger («retningslinjene») er utarbeidet for at du skal forstå hvilken type opplysninger vi innhenter i forbindelse med våre produkter og tjenester og hvordan vi behandler og bruker opplysningene. I disse retningslinjene betyr begrepet «personopplysninger» opplysninger knyttet til en bestemt eller identifiserbar person.

«Amer Sports» betyr Amer Sports Corporation, herunder alle konsernets datterselskaper og tilknyttede selskaper til enhver tid (også kalt «vi», «oss» eller «vår/våre». Merkene til Amer Sports er oppført i www.amersports.com/brands. Du erkjenner og aksepterer at personopplysningene som er innhentet om deg, kan bli brukt i samsvar med disse retningslinjene av og for ett eller flere selskaper i Amer Sports-konsernet, som enkeltvis eller sammen vil bli ansett som databehandler når det gjelder slike opplysninger.

Disse retningslinjene gjelder personopplysninger innhentet i forbindelse med produkter og tjenester tilbudt av Amer Sports eller fra annen kontakt mellom oss der det finnes en lenke eller annen relevant opplysning om at disse retningslinjene gjelder, f.eks. i forbindelse med våre produkter, nettsider, applikasjoner og andre typer tjenester som Amer Sports tilbyr, gjerne i elektronisk form, samt andre tjenester så som kundestøtte og garantitjenester, kundetreff eller promoteringer og kampanjer.

Vi fastsetter som regel ytterligere bestemmelser knyttet til personopplysninger i forbindelse med et bestemt Amer Sports-produkt eller -tjeneste. Slike produkt- eller tjenestespesifikke bestemmelser går foran disse retningslinjene i den utstrekning det foreligger motstrid. Våre produkter eller tjenester kan også inneholde lenker til andre selskapers nettsider og andre tredjeparttjenester som har egne personvernregler. Vi anbefaler at du nøye leser reglene om personvern for slike tjenester. Amer Sports er ikke ansvarlig for personvernpraksis eller -innhold når det gjelder slike tredjepartstjenester.

Dersom det kreves samtykke fra deg til behandling av personopplysninger beskrevet i disse retningslinjene, vil samtykket bli innhentet ved hensiktsmessige mekanismer så som ved avkryssing i en boks som viser ditt samtykke, valg av teknisk oppsett for en tjeneste eller et nettsted, eller andre meddelelser eller annen opptreden som klart viser at du samtykker i behandlingen, avhengig av produktet, nettstedet, tjenesten eller applikasjonen du bruker.

OPPLYSNINGER SOM INNHENTES

Vi innhenter vanligvis dine personopplysninger når du kjøper våre produkter eller tjenester, bruker eller registrerer deg for våre tjenester, starter et salgsfremmende tiltak eller en salgskampanje eller samhandler med oss på en annen måte. Nedenfor finner du eksempler på de kategoriene av opplysninger vi innhenter om deg.

Teknisk informasjon. I hovedsak kan du besøke våre nettsider eller bruke våre produkter eller tjenester uten å måtte identifisere deg. Visse tekniske opplysninger blir imidlertid normalt innhentet som en fast del av din bruk av våre tjenester. Opplysningene omfatter for eksempel din IP-adresse, tilgangstider, nettstedet du lenket fra, sider du besøker, lenkene du bruker, annonsebannerne og annet innhold som du ser på, opplysninger om dine enheter og annen slik teknisk informasjon som din nettleser gir oss eller som ellers kan bli innhentet i forbindelse med visse produkter og tjenester. Når du bruker våre tjenester eller på annen måte samhandler med oss over nettverk for telekommunikasjon, kan visse tilleggsopplysninger, som ditt mobile abonnementsnummer, bli overført til oss av telekommunikasjonsoperatøren som en fast del av kommunikasjonen. Se også avsnittet "Bruk av informasjonskapsler og usynlige sporingsbilder" nedenfor.

Opplysninger du gir oss. Når du registrerer deg for våre tjenester, gjør et kjøp, starter en salgskampanje eller på annen måte samhandler med oss, kan vi be deg om å gi oss visse opplysninger, så som ditt navn, e-postadresse, gateadresse, samt brukernavn, passord og andre opplysninger som brukes til å autentisere brukere og validere deres handlinger eller som kan være  nødvendig for å skaffe deg produktene og tjenestene du har bedt om eller for å kommunisere med deg samt opplysninger lastet opp av deg, så som lokalisering, ruteinformasjon, bilder osv. Vi kan innhente treningsdata og demografisk informasjon, for eksempel din alder, ditt kjønn, din postkode og ditt foretrukne språk.

Vi kan også innhente andre opplysninger som du gir, så som dine samtykker, preferanser og tilbakemeldinger, opplysninger knyttet til dine enheter og andre slike opplysninger som du gir oss. Vær oppmerksom på at visse opplysninger innhentet fra deg som ikke kan identifisere deg, kan bli personlig identifiserbare når du gir oss dine personopplysninger. Noen av våre tjenester kan gjøre det mulig for deg å sende opplysninger om andre, for eksempel hvis du bestiller et produkt som du ønsker at vi skal sende direkte til en annen mottaker.

Spesielle kategorier av personopplysninger. Vi kan innhente dine biometriske og helserelaterte opplysninger, så som blodtrykk, hjerterytme, fingeravtrykk eller lignende, avhengig av tjenesten eller produktet du har kjøpt. Brukere blir bedt om å gi uttrykkelig samtykke til slik datainnhenting for hver tjeneste eller hvert produkt det er tale om. For visse tjenester eller applikasjoner kan dette gjøres ved å tilpasse innstillingene for applikasjonen eller tjenesten. Unnlatelse av å gi samtykke kan påvirke ytelsen av vedkommende tjeneste.

Dine transaksjoner med oss. Vi innhenter eller ber om opplysninger knyttet til ditt kjøp eller din bruk av våre produkter eller tjenester samt din øvrige samhandling med oss. Slike opplysninger kan for eksempel omfatte detaljer om de forespørsler eller anmodninger som du har fremsatt, produktene og tjenestene som er levert (herunder leveringsdetaljer), kjøpsdetaljer (herunder foretatte betalinger, kredittkortdetaljer, fakturadresse, kredittsjekker og andre økonomiske opplysninger), detaljer om avtaler mellom deg og Amer Sports, fortegnelser over kontakter og kommunikasjoner, opplysninger og detaljer knyttet til innholdet du har gitt oss og andre slike transaksjonsrelaterte opplysninger. Vi kan, i samsvar med gjeldende lovgivning, registrere din kommunikasjon med vår kundestøtte eller med lignende kontaktpunkter.

Opplysninger om ditt oppholdssted. Visse tjenester kan innebære bruk av opplysninger om hvor du oppholder deg. Vår bruk av dette er imidlertid betinget av vårt forutgående samtykke for hver tjeneste.

Opplysninger innhentet fra tredjeparter. I tillegg til personopplysningene som vi innhenter fra deg, kan vi, i samsvar med gjeldende lovgivning, innhente visse personopplysninger fra lister over utleieselskaper og andre offentlig tilgjengelige kilder. Dette kan omfatte oppdatering av personopplysninger som for eksempel kredittopplysninger og adresseopplysninger.

FORMÅLET MED BEHANDLING

Amer Sports behandler dine personopplysninger for de formål som er beskrevet i disse retningslinjene og/eller eventuelle ytterligere tjenestespesifikke personopplysninger. Vær oppmerksom på at et eller flere formål kan gjelde samtidig.

Levering av produkter og tjenester. Vi kan behandle og bruke dine personopplysninger for å levere det produkt eller den tjeneste til deg som du har bedt om, oppfylle dine andre anmodninger, som kundeservice, behandle din bestilling, eller for andre formål som kan være nødvendig for å oppfylle eller håndheve kontrakten mellom deg og Amer Sports. Vi kan også behandle og bruke dine personopplysninger for å sikre at våre produkter og tjenester er trygge og fungerer som de skal, for å identifisere deg og for å forhindre og avsløre svindel og annet misbruk.

Utvikling av produkter og tjenester. Vi kan behandle og bruke dine personopplysninger for å utvikle våre produkter og/eller tjenester. For det meste bruker vi imidlertid bare sammenfattede og statistiske opplysninger i utvikling av våre produkter og tjenester, og ikke opplysninger som direkte kan spores til deg. Vi kan også behandle og bruke dine personopplysninger for å personalisere våre tilbud og gi deg den mest relevante service for deg, for eksempel ved å komme med anbefalinger og fremvise skreddersydd innhold og annonsering. Vi kan kombinere personopplysninger innhentet i forbindelse med din bruk av et bestemt produkt og/eller tjeneste fra Amer Sports med andre opplysninger som vi måtte ha om deg, unntatt når personopplysningene ble innhentet for et annet formål.

Kommunikasjon med deg og markedsføring. Vi kan behandle og bruke dine personopplysninger til å kommunisere med deg, for eksempel for å gi opplysninger knyttet til våre produkter og/eller tjenester som du bruker eller for å kontakte deg for undersøkelser om kundetilfredshet. Vi kan behandle og bruke dine personopplysninger for markeds­­­­føring. Markedsføringsformål kan omfatte bruk av dine personopplysninger med personalisert markedsføring eller forskning som formål i samsvar med gjeldende lovgivning, for eksempel for å gjennomføre markedsundersøkelser og for å gi opplysninger om våre produkter, tjenester eller kampanjer til deg via våre egne eller tredjeparts elektroniske eller andre tjenester.

Videre kan noen av våre produkter og tjenester bli brukt til å promotere andre selskapers produkter og tjenester. Amer Sports meddeler imidlertid ikke dine personopplysninger til slike selskaper for deres markedsføringsformål uten ditt forutgående samtykke.

Profilering/personlig tilpasning. Vi kan behandle og bruke dine personopplysninger for profilering/personlig tilpasning for formål så som målrettet direkte markedsføring og forbedring av våre produkt eller tjenester. Vi kan også gi sammenfattede og statistiske opplysninger basert på dine personopplysninger. Profilering omfatter automatisert behandling av dine personopplysninger for evaluering, analysering eller forutsigelse av  dine personlige preferanser eller interesser, for eksempel for sende deg markedsføringsmeldinger om de produkter eller tjenester som passer best for deg.

OVERFØRING AV DINE PERSONOPPLYSNINGER

Vi kan kun meddele dine personopplysninger til tredjeparter som angitt nedenfor i disse retningslinjene eller hvis det kreves etter ufravikelig lov.

Amer Sports' konsernselskaper. Du erkjenner og aksepterer at vi kan gi videre dine personopplysninger innen Amer Sports' konsernselskaper og kan overføre dine personopplysninger til bruk for andre av Amer Sports' konsernselskaper for formålene som er angitt i disse retningslinjene, når et konsernselskap/konsernselskaper er involvert i levering av tjenestene til deg eller til andre konsernselskaper. Dette kan omfatte for eksempel fakturering og levering av dine bestillinger, levering av tjenester som kundeservice, utvikling og vedlikehold av digitale løsninger samt styring, analyse og profilering/personlig tilpasning av kundedata som angitt ovenfor. Andre Amer Sports konsernselskaper/merker enn den du spesifikt har abonnert på som forbruker, sender deg ikke e-poster eller SMS-basert markedsføring.

Reservasjon mot e-post/SMS-basert markedsføring. Du kan reservere deg mot e-poster som inneholder merkemarkedsføring ved å følge veiledningen i de aktuelle e-postene (vanligvis oppgitt via «unsubscribe»-linken) eller ved å kontakte det aktuelle merke-/konsernselskapet som angitt i e-postadressen eller på nettstedet. Hvis du reserverer deg, kan vi likevel sende deg e-poster uten markedsføring, som tjenestevarsler eller annen informasjon, eller hvis du er bedriftskunde, kan vi sende forretningsrelatert informasjon. Du kan også reservere deg mot SMS-basert direkte markedsføring ved å kontakte det aktuelle konsernselskapet/merket som angitt på nettstedet eller i SMS-en.

Tjenesteytere og andre autoriserte tredjeparter.  Vi kan overføre dine personopplysninger til autoriserte tredjeparter som, for de formål som er angitt i disse retningslinjene, behandler personopplysninger på vegne av Amer Sports, så som for eksempel tjenesteytere innen teknikk, logistikk, e-handel, markedsføring og annet. Disse tredjepartene har ikke tillatelse til å bruke dine personopplysninger for andre formål enn dem dine personopplysninger ble innhentet for, og vi krever at de opptrer i samsvar med gjeldende lover og disse retningslinjene samt at de har på plass egnede sikkerhetstiltak for å beskytte dine personopplysninger.

Vi kan også overføre dine personopplysninger, herunder hjerterytmedata, biometriske data og andre helserelaterte data, til en tjenestepartner hvis du bruker tjenester som innebærer at et tredjepartsselskap har behov for å behandle slike data for å kunne yte vedkommende tjeneste eller der du samtykker eksplisitt til at et tredjepartselskap kan behandle dine data i forbindelse med Amer Sports' tjenester eller produkter.

Internasjonale overføringer. Våre produkter og tjenester kan bli tilbudt ved hjelp av kilder og tjenere som befinner seg i forskjellige land rundt omkring i verden. Dine personopplysninger kan derfor bli overført utenfor landet der du bruker våre tjenester, herunder til land utenfor EØS-området der nivået for datavern kan anses som ikke tilstrekkelig av Europakommisjonen. I slike tilfeller tar vi skritt til å sikre at tilstrekkelig beskyttelse av dine personopplysninger blir ytet i henhold til gjeldende lovgivning. For internasjonale overføringer av dine personopplysninger bygger vi generelt på avtaler som er basert på Europakommisjonens Standard Contractual Claudes («SCC-er»). Du finner SCC-ene her. Hvis du vil vite mer om internasjonale overføringer av dine personopplysninger, kan du kontakte oss ved hjelp av kontaktopplysningene som er angitt nedenfor.

Annen bekjentgjøring. Vi kan bekjentgjøre og ellers behandle dine personopplysninger i samsvar med gjeldende lovgivning for å forsvare Amer Sports' legitime interesser, for eksempel i sivile eller strafferettslige rettsforhandlinger.

Fusjoner og oppkjøp. Hvis vi beslutter å selge, kjøpe, fusjonere eller på annen måte reorganisere våre virksomheter i visse land, kan det innebære at vi, med slike transaksjoner som formål, bekjentgjør personopplysninger til prospektive eller aktuelle kjøpere og deres rådgiver, eller mottar personopplysninger fra selgere og deres rådgivere.

DATA VEDRØRENDE MINDREÅRIGE

Amer Sports forsøker ikke å innhente opplysninger fra eller delta i noen transaksjon med personer under myndighetsalderen i deres respektive land. Våre databaser kan allikevel inneholde personopplysninger om barn på grunn av at det ikke alltid er mulig å fastslå brukerens nøyaktige alder. Vi forbeholder oss rett til å blokkere tjenesten for enhver person som er eller som vi har grunn til å tro er mindreårig.

Amer Sports' retningslinjer er at mindreårige ikke skal foreta kjøp eller ta del i andre rettshandler vedrørende våre produkter og tjenester uten samtykke fra en forelder eller verge, med mindre det ellers er tillatt etter gjeldende lovgivning. Dersom du er mindreårig, men har tillatelse fra din verge, må du på anmodning være i stand til å bevise at samtykke foreligger.

DATAKVALITET OG OPPBEVARINGSTID

Vi tar rimelige skritt for å holde personopplysningene vi besitter korrekte og oppdaterte og for å slette utdaterte eller på annen måte uriktige eller unødvendige personopplysninger.

Visse av Amer Sports' produkter og tjenester kan sette deg i stand til å styre din profil og opplysningene profilen inneholder. Vi oppfordrer deg til å skaffe deg tilgang til dine personopplysninger via din profil til enhver tid for å påse at den er korrekt og oppdatert. Husk at for elektroniske tjenester der du kan styre din profil, er det ditt ansvar å gi oss korrekte opplysninger samt å oppdatere personopplysningene som du har gitt oss i tilfellet av endringer.

Vi lagrer dine personopplysninger kun i et tidsrom som er nødvendig for det aktuelle formål eller så lenge det kreves etter gjeldende lovgivning.

DATASIKKERHET

Amer Sports iverksetter hensiktsmessige tekniske og organisasjonsmessig sikkerhetstiltak for å hindre og minimalisere risikoene knyttet til å meddele og behandle personopplysninger.

Der det er hensiktsmessig omfatter sikkerhetstiltakene bruk av brannvegger, sikre tjenerressurser, kryptering, implementering av forsvarlige styringssystemer og prosesser for tilgangsrettigheter, omhyggelig valg av behandlere, tilstrekkelig opplæring av Amer Sports' personale som tar del i behandlingen, og andre nødvendige tiltak for å skaffe tilfredsstillende beskyttelse for dine personopplysninger mot uautorisert bruk eller bekjentgjøring. Når det er hensiktsmessig, kan vi også ta sikkerhetskopier og bruke andre midler for å hindre tilfeldig skade eller ødeleggelse av dine personopplysninger. Hvis en bestemt del av en Amer Sports-nettside støtter nettbaserte transaksjoner, vil vi bruke bransjestandard sikkerhetstiltak, så som det som er tilgjengelig gjennom «Secure Sockets Layer» («SSL»), for å beskytte nettbaserte transaksjoners konfidensialitet og sikkerhet.

BRUK AV INFORMASJONSKAPSLER OG USYNLIGE SPORINGSBILDER

Når du besøker et Amer Sports-nettsted, kan opplysninger om deg fra tid til annen bli plassert på din datamaskin for å sette oss i stand til å gjenkjenne din datamaskin i form av en tekstfil kalt informasjonskapsel. Vår bruk av informasjonskapsler er ment å gi deg fordeler, så som å gjøre det unødvendig for deg å skrive inn passordet ditt hele tiden i løpet av en sesjon eller skrive inn igjen gjenstander du har plassert i en handlekurv hvis du ikke avslutter en transaksjon i løpet av et enkelt besøk. Informasjonskapsler brukes også for analyser av trafikken på nettsider og for profilering.

Noen av Amer Sports' nettsider kan også bruke andre former for teknologier for lokal lagring, så som Local Shared Objects (også kalt «Flash cookies») og HTML5 lokal lagring. Disse teknologiene ligner informasjonskapslene nevnt ovenfor ved at de lagres på enheten din og kan brukes til å lagre visse opplysninger om dine handlinger og preferanser. Disse teknologiene kan imidlertid gjøre bruk av forskjellige deler av din enhet basert på standard informasjonskapsler, og du kan derfor kanskje ikke kontrollere dem ved bruk av standard nettleserverktøy og innstillinger. Du kan hindre at flash cookies blir lagret ved å følge instruksjonene gitt av Adobe på http://helpx.adobe.com/flash-player/kb/disable-local-shared-objects-flash.html.

Amer Sports kan bruke såkalte usynlige sporingsbilder (eller «pixel tags») i forbindelse med noen nettsteder. Vi bruker dem imidlertid ikke til å identifisere enkeltstående brukere personlig. Usynlige sporingsbilder er normalt grafiske bilder som er plassert på en nettside, og de brukes til å telle besøkende til en nettside og/eller for å få tilgang til visse informasjonskapsler. Disse opplysningene brukes til å forbedre våre tjenester. Med usynlige sporingsbilder innhentes normalt ikke andre opplysninger enn dem din nettleser gir oss som en standard del av enhver internettkommunikasjon. Hvis du skrur av informasjonskapsler, vil det usynlige sporingsbildet ikke lenger kunne spore din spesielle aktivitet. Det usynlige sporingsbildet kan imidlertid fortsette med å innhente opplysninger om besøk fra din IP-adresse, men disse opplysningene vil ikke lenger være personlig identifiserbare.

Hvis du ønsker å skru av informasjonskapsler eller å bli varslet før de plasseres, kan du gjøre det i innstillingene til din nettleser. Hvis du for eksempel bruker Internet Explorer, kan du skru av og styre informasjonskapsler ved å følge instruksjonene her. Ytterligere informasjon om kontroll over informasjonskapsler finner du på https://www.networkadvertising.org/understanding-online-advertising/what-are-my-options. Det er imidlertid mulig at vi ikke er i stand til å levere visse tjenester eller du kan kanskje ikke se visse deler av dette nettstedet hvis du har avskrudde informasjonskapsler.

Noen av våre forretningspartnere som har sitt innhold lenket til eller fra vårt nettsted, kan også bruke informasjonskapsler eller usynlige sporingsbilder. Vi har imidlertid ingen tilgang til eller kontroll med disse informasjonskapslene.

Du erkjenner og aksepterer lagring av informasjonskapsler, andre lokallagerteknologier, sporingsbilder og opplysninger foretatt av oss og tredjepartene nevnt ovenfor.

DINE RETTIGHETER

Du har rett til å be om opplysninger og tilgang til personopplysningene vi har innhentet fra og om deg. Du har også rett til å be om at vi supplementerer, retter, anonymiserer eller sletter alle ufullstendige, uriktige, unødvendige eller utdaterte personopplysninger vi har om deg. Vi kan imidlertid ikke slette personopplysninger som er nødvendig for at vi kan overholde bindende rettslige forpliktelser eller dersom personopplysningene må oppbevares i henhold til gjeldende lovgivning. Du har rett til å be om og motta de personopplysningene vi har innhentet om deg i en vanlig brukt og maskinlesbar form. Hvis du mener at personopplysningene som vi har innhentet om deg, er ukorrekte, hvis du ikke ønsker at dine personopplysninger skal slettes der behandlingen av dine personopplysninger er ansett ulovlig eller personopplysningene ikke lenger er nødvendige, eller du har protestert mot behandlingen og det rettslige grunnlaget for behandling fortsatt er under prøving, kan du be om begrenset behandling av dine personopplysninger.

Du kan også til enhver tid motsette deg at dine personopplysninger blir behandlet for direkte markedsføringsformål, utsending av salgsfremmende materiale, profilering eller for gjennomføring av markedsundersøkelser. Hvis dine personopplysninger behandles basert på ditt samtykke, har du rett til å trekke tilbake ditt samtykke til behandlingen til enhver tid.

Dersom du ønsker å gjøre bruk av de ovennevnte rettighetene, kan du der det er hensiktsmessig og i samsvar med gjeldende lovgivning, utøve rettighetene ved å kontakte oss via kontaktpunktene som er angitt i markedsføringsmaterialet eller nedenfor i disse retningslinjene. I noen tilfeller, særlig hvis du ønsker at vi skal slette eller opphøre med behandling av dine personopplysninger, kan dette også bety at vi ikke vil være i stand til å fortsette med å levere tjenestene til deg. Vi anbefaler at du bruker tilgjengelige verktøy for profilredigering for ovennevnte formål, da slike verktøy ofte gir deg direkte tilgang til dine personopplysninger og lar deg redigere dem på en effektiv måte.

Vær oppmerksom på at Amer Sports kan måtte identifisere deg og spørre om ytterligere opplysninger for å bli i stand til å oppfylle dine ovennevnte anmodninger. Vær også oppmerksom på at gjeldende lovgivning kan inneholde begrensninger og andre bestemmelser som er relevante for dine ovennevnte rettigheter.

KLAGE TIL TILSYNSMYNDIGHETEN

I tilfellet du mener at Amer Sports' behandlingsvirksomhet når det gjelder dine personopplysninger ikke er i samsvar med gjeldende datavernlovgivning, eller at Amer Sports ikke i tilstrekkelig grad har sikret gjennomføringen av dine rettigheter, kan du inngi klage til den lokale tilsynsmyndighet som er ansvarlig for saker om datavern.

DEN ANSVARLIGE FOR BEHANDLINGEN AV DINE PERSONOPPLYSNINGER OG KONTAKTOPPLYSNINGER

Databehandlerne som er ansvarlig for gjeldende datavernlovgivning, er, ettersom det passer:

1) Amer Sports Corporation
Konepajankuja 6
00511 Helsinki
Finland

og/eller

2) det konsernselskapet innen Amer Sports hvis nettside, applikasjon, produkt eller tjeneste som du bruker (navn og forretningsadresse er tilgjengelig under kjøps- eller registreringsprosessen)

og/eller, ettersom det passer,

3) det konsernselskapet innen Amer Sports som bruker dine personopplysninger for sin direkte markedsføring eller lignende formål (navn og forretningsadresse er tilgjengelig i markedsføringsmaterialet du har mottatt).

Du kan kontakte de ovennevnte behandlingsansvarlige som angitt på deres respektive nettsider eller på følgende adresse:

Amer Sports Corporation
c/o Legal
Konepajankuja 6
00510 Helsinki
Finland

ENDRINGER I DISSE RETNINGSLINJENE

Amer Sports kan til enhver tid oppdatere og endre disse retningslinjene for personvern. Hvis endringene innebærer nye formål for behandlingen, vil Amer Sports gi deg forutgående varsel om endringene og, der det er nødvendig, be om ditt samtykke.