ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN (“VERKOOPVOORWAARDEN”)

Versie 2019-1; bekendgemaakt en ingaande op [ 06.08.2019]

In deze Verkoopvoorwaarden zijn de verkoopvoorwaarden vastgelegd die van toepassing zijn op overeenkomsten tussen een persoon die ARMADA producten (“Producten”) wenst te kopen via www.armadaskis.com/en-nl website (de “Online Store”) en Amer Sports Netherlands B.V., een Nederlands registreert bedrijf onder KVK nummer 59367261, kantoorhoudende te Handelsweg 6, 3707 NH Zeist, Nederland (gezamenlijk “ARMADA”, “wij” of “ons”, afhankelijk van de context).

1. Over deze Verkoopvoorwaarden

Deze Verkoopvoorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op aankopen in de Online Store.

Wij kunnen deze Verkoopvoorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. Wij zullen de ingangsdatum dan bovenaan vermelden. Wijzigingen in de Verkoopvoorwaarden zullen uitsluitend van toepassing zijn op orders die zijn geplaatst op of na de ingangsdatum daarvan.

2. Het plaatsen van een Order

2.1. NB. Orders kunnen uitsluitend worden geplaatst door consumenten, zijnde iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen (“Consumenten”), als bedoeld in artikel 6:230g van het Burgerlijk Wetboek (“BW”). Wij aanvaarden derhalve geen orders geplaatst door bedrijven, verenigingen, zelfstandige opdrachtnemers of andere rechtspersonen.

Om een/de Product(en) te kunnen kopen dient u

  • de volgende gegevens te verstrekken: uw naam en adres, telefoonnummer, e-mailadres, betalingsgegevens en andere informatie die wordt gevraagd;
  • tenminste 18 jaar oud te zijn.

Indien u skibindingen bestelt, dient u bovendien de volgende informatie te verstrekken voor het monteren en afstellen van de bindingen op uw ski's:

  • Geslacht
  • Leeftijd
  • Niveau skiër
  • Lengte (in centimeters)
  • Gewicht (in kilo's)
  • Lengte van de zool van de skischoenen die met de bindingen zullen worden gebruikt (in millimeters)
  • Het door u gewenste montagepunt van de binding

HOUD ER REKENING MEE DAT UW BINDINGEN NIET DOOR ONS WORDEN AANGEPAST. NEEM CONTACT OP MET EEN SPECIALIST OM DE BINDING TE LATEN AANPASSEN AAN UW SKISCHOENEN EN VÓÓR GEBRUIK TE LATEN TESTEN MET HET GESCHIKTE TESTAPPARAAT. UW BINDINGEN DIENEN NIET GEBRUIKT TE WORDEN VÓÓR DEZE AANPASSING.

2.2. Indien u een account heeft aangemaakt met een persoonlijke gebruikersidentificatie en een wachtwoord, moet u uw wachtwoord te allen tijde veilig bewaren en aan niemand bekend maken, aangezien u persoonlijk verantwoordelijk bent voor iedere aankoop die wordt gedaan met behulp van uw gebruikersidentificatie en wachtwoord.

3. Verwerking van orders en totstandkoming van de overeenkomst

U stemt ermee in dat uw order een aanbod is als bedoeld in artikel 6:217 lid 1 BW tot het kopen van een/de Product(en) die worden genoemd in uw order op grond van deze Verkoopvoorwaarden. Alle orders moeten vervolgens door ons worden aanvaard als bedoeld in artikel 6:217 lid 1 BW.

Wij kunnen er geheel naar eigen goeddunken voor kiezen om orders niet te aanvaarden, met name afwijkende orders, orders waarvan wij vermoeden dat ze niet te goeder trouw zijn geplaatst of orders die niet zijn geplaatst door een natuurlijk persoon. Wij hoeven geen reden te geven voor onze weigering om een order te aanvaarden, maar kunnen geheel naar eigen goeddunken besluiten om wel een reden te geven.

Nadat wij uw order hebben ontvangen en indien wij deze aanvaarden, sturen wij u een orderbevestiging per e-mail met daarin uw ordernummer en de gegevens van het Product/de Producten die uw heeft besteld en de Voorwaarden. Totstandkoming van de overeenkomst vindt plaats op het moment dat u de e-mail met de orderbevestiging ontvangt.

NB. De verkoopovereenkomst voor skibindingen komt echter niet tot stand tenzij en voordat u de gevraagde informatie voor het monteren en afstellen van de bindingen op uw ski's heeft bevestigd en wij de ontvangst van deze gegevens hebben bevestigd. U blijft verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens die u aan ons verstrekt.

De e-mail met de orderbevestiging is uw aankoopbewijs, bewaar deze goed, aangezien de overeenkomst niet door ons wordt gearchiveerd.

4. Prijzen, verzend- en behandelkosten en belastingen

De prijs die voor een Product in rekening wordt gebracht, is de prijs die geldt op het moment dat de order wordt geplaatst en zal worden vermeld in de e-mail met de orderbevestiging.

Wij kunnen prijzen te allen tijde wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Prijsverhogingen zijn uitsluitend van toepassing op orders die geplaats zijn ná een dergelijke wijziging.

De prijzen voor een/de Product(en) zijn inclusief BTW en/of andere toepasselijke belastingen, maar bevatten niet de kosten voor verzend- en behandelkosten.

De afzonderlijke kosten voor verzending en behandeling en de toepasselijke BTW en/of andere belastingen zullen worden getoond in de Online Store tijdens het bestelproces en in ieder geval in de orderbevestiging die per e-mail wordt verstuurd.

Indien zulke kosten redelijkerwijs niet kunnen worden berekend voordat de overeenkomst tot stand is gekomen, zult u worden geïnformeerd over de manier waarop de totale prijs zal worden berekend.

5. Levering

Wij leveren de Producten alleen in Nederland en uitsluitend met de volgende beperkingen:

Wij kunnen niet leveren aan:
Postbusadressen,
Buitenlandse legeradressen,
Hotels en hostels,
Gevangenissen, en
Aruba , Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius, Sint Maarten

De leveringsmogelijkheden zijn als volgt:

Standaard: geschatte leveringstijd van 2 tot 3 werkdagen
Per expresse: geschatte leveringstijd van 1 tot 2 werkdagen

De door u gekozen levertijd en leveringsmogelijkheden zullen worden bevestigd in de orderbevestiging.
De Producten zullen worden geleverd binnen 30 dagen nadat de overeenkomst tot stand is gekomen, tenzij u uitdrukkelijk heeft ingestemd met een latere datum.

Er kan een latere leveringsdatum van toepassing zijn wanneer u een gepersonaliseerd Product/gepersonaliseerde Producten heeft besteld, in welk geval de fabricagetijd voor een dergelijk gepersonaliseerd Product/dergelijke gepersonaliseerde Producten zal worden opgeteld bij de verzendtijd van de gekozen leveringsmogelijkheid die wordt vermeld in de orderprocedure. De maximale levertijd voor gepersonaliseerde producten is zes weken.

Indien u de levering onredelijk uitstelt of de ontvangst van de levering vertraagt nadat wij u hebben laten weten dat wij hebben geprobeerd om het bestelde Product/de bestelde Producten aan u te leveren, of indien u een onjuist bezorgadres heeft verstrekt waardoor levering mislukt, zal het te leveren pakket aan ons worden teruggestuurd. Indien het Product/de Producten gedurende een periode van 7 werkdagen na de eerste poging tot levering onbestelbaar blijft/blijven en aan ons wordt/worden teruggestuurd, hebben wij het recht om de overeenkomst te ontbinden en zullen wij u terugbetalen overeenkomstig de bepalingen van Artikel 9.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor vertraagde levering of een tekortkoming in de nakoming, indien de vertraging of de tekortkoming niet aan ons is te wijten aan onze schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor onze rekening komt.

Wij raden u aan het geleverde pakket en het/de ontvangen Product(en) te inspecteren binnen 14 (veertien) dagen nadat ze aan u zijn geleverd om de staat ervan te controleren en na te gaan of het geleverde pakket alle door u bestelde inhoud bevat. Neem in geval van beschadigde of ontbrekende Product(en) contact op met onze Klantenservice.

6. Verkrijgbaarheid van het/de Product(en)

Wij garanderen niet de beschikbaarheid van een Product in de Online Store. Tenzij wij uw order hebben aanvaard, behouden wij ons het recht voor om een/de Product(en) te wijzigen en de levering of fabricage ervan te beëindigen, zonder aansprakelijkheid of voorafgaande kennisgeving.

7. Compatibiliteit, Productinformatie

Let er bij het plaatsen van uw order op dat het Product/de Producten dat/die u koopt compatibel is/zijn voor het beoogde gebruik. Gebruik de Online Store als uw definitieve referentiepunt voor het controleren van de compatibiliteit. Bij verschillen tussen de inhoud van de Online Store en de inhoud van een andere website (of andere informatiebron), wordt uitgegaan van de compatibiliteit van de Producten als getoond in de Online Store op het moment van de aankoop.

8. Betaling

De volgende betaalmiddelen kunnen worden gebruikt: Credit card (Visa/MasterCard), PayPal, Ideal of bankoverschrijving.

Alle betalingen worden op veiligheid gecontroleerd. Wij kunnen daarom contact met u opnemen om uw orderinformatie en ordergegevens te bevestigen, zoals bewijs van het adres, bewijs dat het adres op naam staat van de persoon die is opgegeven als bezorgadres, enz.

9. Retourzending en restitutie

NB. Wij nemen uitsluitend retourzendingen en restituties in behandeling voor een Product/Producten dat/die in de Online Store is/zijn gekocht.

Recht van ontbinding: Indien u het/de Product(en) heeft gekocht voor uw eigen privégebruik als Consument en u wilt uw recht uitoefenen om de overeenkomst te ontbinden en het Product/de Producten terug te zenden, kunt u dit doen op voorwaarde dat u onze retour procedure op ons online platform: https://shop.Armada.com/en-nl/return voltooid binnen 14 dagen na de dag waarop u het Product/de Producten heeft ontvangen.

Wanneer een overeenkomst betrekking heeft op meerdere Producten, vervalt uw recht van ontbinding binnen 14 dagen na de dag waarop u het laatste Product heeft ontvangen.

Om uw ontbindingsrecht uit te oefenen en de producten te retourneren, retour formulier dat u heeft ontvangen bij uw pakket en voltooi de retour procedure op ons online platform https://shop.Armada.com/en-nl/return zoals de instructies op het retour formulier. Als alternatief kunt u het herroepingsformulier retourneren dat is bijgevoegd als Bijlage 1 of contact opnemen met onze [Klanten Service]

U mag enkel Producten terugzenden waarvoor u redelijk zorg heeft gedragen en die u niet heeft gebruikt op een wijze die verder gaat dan nodig om de aard, de kenmerken en de werking van het Product/de Producten vast te stellen. U bent aansprakelijk voor een eventuele waardevermindering van een Product/Producten wanneer u meer met het Product/de Producten heeft gedaan dan noodzakelijk is om de aard, de kenmerken en de werking vast te stellen van het Product/de Producten dat/die u heeft gekocht.

NB. U KUNT DIT ONTBINDINGSRECHT NIET UITOEFENEN TEN AANZIEN VAN:
- EEN PRODUCT/PRODUCTEN DAT IS/DIE VERVAARDIGD ZIJN VOLGENS SPECIFICATIES VAN DE CONSUMENT OF ZIJN GEPERSONALISEERD (INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT SKIBINDINGEN EN SKI'S EN BINDINGEN DIE ZIJN AANGEBRACHT EN AANGEPAST AAN DE SKIËR),
- ONDERGOED - OM HYGIËNISCHE REDENEN - INDIEN DE VERZEGELING VAN HET PRODUCT NA LEVERING IS VERBROKEN

Wanneer wij uw online formulier om het contract te ontbinden hebben ontvangen, sturen wij u een e-mail ter bevestiging.

U dient het Product/de Producten vervolgens aan ons terug te sturen, zonder onnodige vertraging en in ieder geval niet later dan 14 dagen vanaf de dag waarop u ons heeft geïnformeerd over uw beslissing om deze overeenkomst te herroepen. De directe kosten voor het terugsturen van het Product/de Producten komen voor uw rekening.

Procedure voor het terugsturen 
Het Product/de Producten moeten worden teruggestuurd in de originele verpakking. Alle accessoires, gebruikershandleidingen en eventuele gratis geschenken die in het pakket zaten, moeten worden meegestuurd. Indien een Product is gekocht als onderdeel van een bundel van verschillende Producten, moeten alle Producten uit die bundel worden teruggestuurd. Behandel het Product/ de Producten met redelijke zorg en stuur het/ze terug in de staat waarin het/ze aan u is/zijn geleverd. Pak het Product/de Producten veilig in en zorg ervoor dat uw ordernummer duidelijk zichtbaar is op de buitenkant van het pakket. Om het terugsturen snel en veilig te laten verlopen, raden wij u aan om de gegeven instructies voor het terugsturen op te volgen.

Wij restitueren de prijs die u voor het Product/de Producten heeft betaald, plus de oorspronkelijke verzendkosten, binnen 2 dagen na ontvangst van de geretourneerde producten in ons warehouse.

Wij kunnen echter wachten met de terugbetaling totdat wij het Product/de Producten hebben teruggekregen of het bewijs hebben ontvangen dat u het Product/de Producten heeft teruggestuurd, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Indien u heeft gekozen voor een leveringsmogelijkheid per expresse, zullen uitsluitend de oorspronkelijke standaardverzendkosten worden vergoed. De restitutie zal per e-mail worden bevestigd. Voor de betaling zal hetzelfde betaalmiddel worden gebruikt als u heeft gebruikt voor de oorspronkelijke transactie.

Indien u een Product/Producten terugstuurt 1) waarvoor u niet het recht heeft om het/ze terug te sturen, 2) dat/die u heeft beschadigd of gebruikt op een wijze die verder gaat dan nodig om de aard, de kenmerken en de werking van de het Product/de Producten vast te stellen,, 3) waarbij een Product/Producten ontbreekt/ontbreken, of 4) waarbij u anderszins verzuimt redelijke zorgvuldigheid te betrachten bij het terugsturen van het Product/Producten, behouden wij ons het recht voor om uw retourzending alsmede restitutie te weigeren, of door ons gemaakte redelijke reparatiekosten of de aan u verschuldigde terugbetalingen te verminderen voor de waardevermindering van het Product/de Producten, alles met inachtneming van toepasselijke wetgeving.

Andere kwesties betreffende terugzending: Indien de door u ontvangen Producten niet overeenkomen met de Producten die u heeft besteld, of indien uw levering onvolledig is of beschadigd tijdens transport, neemt u dan onverwijld contact op met onze [Klantenservice] voor hulp via e-mail of telefoon.

 

10. Garanties en wettelijke rechten

Wij bieden u een wettelijke garantie van overeenstemming overeenkomstig de wetgeving van Nederland.

Ons garantiebeleid voor een Product/Producten is nader omschreven op onze website, onder Garantiebeleid

NB. DIT GARANTIEBELEID HEEFT GEEN GEVOLGEN VOOR UW EVENTUELE WETTELIJKE RECHTEN (EN MAG NIET ALS ZODANIG WORDEN GELEZEN), NOCH WORDEN UW EVENTUELE WETTELIJKE RECHTEN HIERDOOR UITGESLOTEN, BEPERKT OF OPGESCHORT.

Indien u van mening bent dat u recht heeft op diensten onder de garantie kunt u contact opnemen met onze Klantenservice.

11. Persoonsgegevens

Het gebruik van uw persoonsgegevens is onderworpen aan het Privacybeleid dat is te vinden op onze website en in aanvullende bepalingen in deze Verkoopvoorwaarden. Om een Product/Producten in de Online Store te kunnen kopen, moet u akkoord gaan met het privacybeleid en de verwerking van persoonsgegevens als beschreven in genoemd Privacybeleid.

Wij zullen redelijke zorg betrachten om de gegevens van uw order en betaling veilig te houden, maar wij kunnen (wanneer wij niet in belangrijke mate nalatig zijn geweest) niet aansprakelijk worden gehouden voor door u geleden verlies wanneer een derde ongeoorloofde toegang verkrijgt tot de gegevens die u heeft verstrekt bij uw bezoek aan de website of het plaatsen van een order via de website.

12. Onze aansprakelijkheid

Deze Verkoopvoorwaarden vermelden de volledige omvang van onze verplichtingen en aansprakelijkheid ten aanzien van de levering van de Producten. Voorzover toegestaan door toepasselijke wetgeving, verwerpen wij alle vormen van garantie, expliciet of impliciet, en voorwaarden of andere bepalingen anders dan die uitdrukkelijk in deze Verkoopvoorwaarden worden genoemd. Met name is het niet onze verantwoordelijkheid om er voor te zorgen dat de Producten geschikt zijn voor het door u beoogde gebruik, tenzij u ons dergelijk gebruik heeft medegedeeld bij het sluiten van de overeenkomst en wij dergelijk gebruik hebben aanvaard.


Hoewel wij redelijk inspanningen betrachten om de juistheid te verifiëren van de informatie die wij in de Online Store plaatsen, geven wij geen garantie dat de Online Store aan uw eisen voldoet of ononderbroken, tijdig of foutloos zal zijn, dat fouten zullen worden gecorrigeerd, of dat de website of de server die de Online Store beschikbaar maakt vrij is van virussen of bugs, of de volledige functionaliteit, juistheid en/of betrouwbaarheid van de Online Store weergeeft. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk jegens u voor verlies van inhoud of materiaal dat is geüpload of verzonden via de Online Store.

Hoewel wij redelijk inspanningen betrachten om de juistheid te verifiëren van de informatie die wij in de Online Store plaatsen, geven wij geen garantie dat de Online Store aan uw eisen voldoet of ononderbroken, tijdig of foutloos zal zijn, dat fouten zullen worden gecorrigeerd, of dat de website of de server die de Online Store beschikbaar maakt vrij is van virussen of bugs, of de volledige functionaliteit, juistheid en/of betrouwbaarheid van de Online Store weergeeft. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk jegens u voor verlies van inhoud of materiaal dat is geüpload of verzonden via de Online Store.

Ontwerp van op maat gemaakte producten:

We doen ons uiterste best om aan uw aangegeven ontwerpwensen te voldoen door de toepassing van uw persoonlijke materiaal op het te personaliseren product. Desondanks is het mogelijk dat we om technische redenen enige wijzigingen moeten maken (bijv. opmaken van foto’s en afbeeldingen om binnen de productafmetingen te passen).

Wij zijn niet aansprakelijk, uit hoofde van overeenkomst, onrechtmatige daad of andere hoofde, voor verlies van inkomen, winstderving, verlies van contracten, zaken of verwachte besparingen), verlies van gegevens, verlies van goodwill of reputatieschade of enige andere vorm van lucrum cessans of indirecte of gevolgschade, ongeacht de manier waarop deze ontstaat. Niets in dit hoofdstuk heeft gevolgen voor uw wettelijke rechten en niets in deze Verkoopvoorwaarden sluit aansprakelijkheid uit of beperkt aansprakelijkheid die op grond van toepasselijke wetgeving niet beperkt of uitgesloten mag worden, inclusief maar niet beperkt tot aansprakelijkheid die voortvloeit uit overlijden of letselschade veroorzaakt door nalatigheid of bedrog.

VOOR ZOVER HET SKIBINDINGEN BETREFT, BENT U VERANTWOORDELIJK VOOR HET VERSTREKKEN VAN JUISTE INFORMATIE, ZODAT WIJ DE BINDINGEN CORRECT KUNNEN MONTEREN EN AFSTELLEN. WIJ DOEN DIT OP BASIS VAN DE INFORMATIE DIE U HEEFT VERSTREKT TIJDENS DE ORDERPROCEDURE EN VOLGENS VASTGESTELDE STANDAARDEN IN DE SKI-INDUSTRIE. WIJ KUNNEN NIET VERANTWOORDELIJK WORDEN GEHOUDEN VOOR MONTAGE OF AFSTELLINGEN DIE ZIJN GEBASEERD OP ONJUISTE INFORMATIE DIE DOOR U IS VERSTREKT.

INDIEN MONTAGE OF AFSTELLING VAN UW BINDINGEN VOLGENS DE VASTGESTELDE STANDAARDEN VAN DE SKI-INDUSTRIE NIET MOGELIJK IS OP BASIS VAN DE DOOR U VERSTREKTE INFORMATIE, ZULLEN UW BINDINGEN WORDEN GEMONTEERD, MAAR NIET AFGESTELD. HET IS IN DAT GEVAL UW VERANTWOORDELIJKHEID OM DE BINDINGEN VOOR GEBRUIK TE LATEN INSTELLEN, TESTEN EN AFSTELLEN DOOR EEN GEAUTORISEERDE ARMADA SKI-DEALER.

13. Algemeen

De Online Store mag uitsluitend worden gebruikt voor legale doeleinden en op een legale wijze. U stemt er mee in dat zich zult houden aan alle toepasselijke wetgeving en regelgeving met betrekking tot de Online Store en transacties uitgevoerd in of via de Online Store.

Indien een bepaling van deze Verkoopvoorwaarden ongeldig, onwettig of niet afdwingbaar wordt geacht, zal deze bepaling worden gehandhaafd voor zover toegestaan door toepasselijke wetgeving en zal dit geen gevolgen hebben voor of afbreuk doen aan de geldigheid, wettigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen.

Met betrekking tot aankopen uit de Online Store, zullen wij elektronisch communiceren door het sturen van een e-mail of andere elektronische mededelingen.

NB. DEZE VERKOOPVOORWAARDEN HEBBEN GEEN GEVOLGEN VOOR WETTELIJKE RECHTEN VAN U DIE NIET BIJ OVEREENKOMST KUNNEN WORDEN VERWORPEN OF BEPERKT (EN MOGEN NIET ALS ZODANIG WORDEN GELEZEN).

14. Klantenservice

 

Onze Klantenservice zal u helpen bij eventuele vragen in verband met een order in de Online Store. U kunt contact met ons opnemen, telefonisch of per e-mail, van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 18.00 uur, behalve op officiële feestdagen:
Telefonisch: + 31 85 80 81 022
Per e-mail: Consumerservice-nl-nl@armadaskis.com

15. Toepasselijk recht

Deze Voorwaarden worden beheerst door en dienen te worden uitgelegd naar het recht van Nederland met uitsluiting van de regels omtrent internationaal privaatrecht. Het verdrag inzake internationale koopovereenkomsten van roerende zaken van 1980 (Weens Koopverdrag) is niet van toepassing.