Privacy Policy

PRIVACYBELEID

15 september 2016 (update van 1 mei 2018)

 Amer Sports zet zich in voor de bescherming van uw privacy en de naleving van de toepasselijke wetgeving op het gebied van gegevensbescherming en privacy. Dit Privacybeleid (“Beleid”) is ontworpen om u te helpen begrijpen wat voor soort informatie wij verzamelen in verband met onze producten en diensten en op welke manier wij dergelijke informatie verwerken en gebruiken. In dit Beleid betekent de term “persoonlijke gegevens” informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare persoon (d.w.z. een natuurlijke persoon).

 “Amer Sports” verwijst naar Amer Sports Corporation, met inbegrip van alle bedrijven, filialen en dochterondernemingen van de groep van tijd tot tijd (ook aangeduid als “wij”, “ons” of “onze”). Voor een lijst met merken van Amer Sports kunt u terecht op www.amersports.com/brands. U erkent en stemt toe dat de persoonlijke gegevens die wij over u verzamelen, in overeenstemming met dit Beleid, kunnen worden gebruikt door en voor een of meer bedrijven van de Amer Sports-groep, die individueel of gezamenlijk met betrekking tot dergelijke gegevens als verantwoordelijke voor de verwerking ervan zullen worden beschouwd.

Dit Beleid is van toepassing op persoonlijke gegevens die worden verzameld in verband met producten en diensten die worden aangeboden door Amer Sports of via andere interacties met ons, waarbij een koppeling of andere passende verwijzing naar dit Beleid wordt gemaakt, bijvoorbeeld in verband met onze producten, websites, applicaties en andere soorten diensten die worden aangeboden door Amer Sports, doorgaans in elektronische vorm, evenals andere diensten zoals klantenservice en garantieservices, klantenevenementen of promoties en campagnes.

 Wij verstrekken doorgaans aanvullende privacygerelateerde voorwaarden in verband met een bepaald Amer Sports-product of een bepaalde Amer Sports-dienst. In het geval van tegenstrijdigheden hebben dergelijke product- of dienstspecifieke voorwaarden voorrang op de voorwaarden in dit Beleid. Onze producten of diensten kunnen ook koppelingen bevatten naar websites van andere bedrijven en diensten van derden die een eigen privacybeleid hebben. Wij raden u aan het privacybeleid van dergelijke diensten zorgvuldig te lezen. Amer Sports is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid of de inhoud van dergelijke diensten van derden.

 Wanneer op grond van de toepasselijke wetgeving uw toestemming vereist is voor de verwerking van de in dit Beleid beschreven persoonlijke gegevens, wordt deze toestemming verkregen via een geschikt mechanisme, zoals het aanvinken van een vakje waarmee u uw toestemming geeft, technische instellingen voor een dienst of website kiezen, of een andere verklaring of gedraging waarin u duidelijk aangeeft in te stemmen met de verwerking, afhankelijk van het product, de website, de dienst of de applicatie die u gebruikt.

VERZAMELDE GEGEVENS

 We verzamelen uw persoonlijke gegevens meestal wanneer u onze producten of diensten koopt, onze diensten gebruikt of registreert, deelneemt aan een promotie of campagne of anderszins met ons communiceert. Hieronder vindt u voorbeelden van de categorieën met gegevens die wij over u verzamelen.

Technische informatie.  U kunt het grootste deel van onze websites bezoeken of onze producten of diensten gebruiken zonder u  te identificeren. Toch worden bepaalde technische gegevens worden normaal gesproken als standaardonderdeel van uw gebruik van onze diensten verzameld. Dergelijke informatie omvat bijvoorbeeld uw IP-adres, toegangstijdstippen, de website van waaruit u een koppeling gevolgd hebt, webpagina’s die u bezoekt, koppelingen die u gebruikt, de advertentiebanners en andere inhoud die u hebt bekeken, informatie over uw apparaten en andere dergelijke technische informatie die uw browser ons verschaft of die anderszins in verband met bepaalde producten en diensten kan worden verzameld. Wanneer u gebruik maakt van onze diensten of anderszins via telecommunicatienetwerken met ons communiceert, kan bepaalde aanvullende informatie, zoals het nummer van uw mobiele abonnement, door de telecomprovider aan ons worden doorgegeven als standaardonderdeel van deze communicatie.  Zie ook de sectie “Gebruik van cookies en webbakens” welke zich hieronder bevindt.

Informatie die u ons verstrekt. Wanneer u zich registreert voor onze diensten, een aankoop doet, deelneemt aan een promotie of op andere wijze met ons communiceert, kunnen wij u vragen om ons bepaalde informatie te verstrekken, zoals uw naam, e-mailadres, adres en gebruikersnamen, wachtwoorden en andere gegevens die worden gebruikt om gebruikers te verifiëren en hun acties te valideren, of die nodig kunnen zijn om u de producten en diensten die u hebt aangevraagd te kunnen verstrekken of om met u te kunnen communiceren, alsmede door u geüploade informatie zoals locatie, route-informatie, foto’s enz. We kunnen trainingsgegevens en demografische informatie verzamelen, bijvoorbeeld uw leeftijd, geslacht, postcode en taalvoorkeuren.

 We kunnen ook andere informatie verzamelen die u aan ons verstrekt, zoals uw toestemmingen, voorkeuren en feedback, informatie met betrekking tot uw apparaten en andere dergelijke informatie die u aan ons verstrekt. Houd er rekening mee dat bepaalde niet-identificeerbare informatie die van u wordt verzameld, persoonlijk identificeerbaar kan worden wanneer u ons uw persoonlijke gegevens verstrekt. Sommige van onze diensten staan toe dat u ons informatie over andere mensen verstrekt, bijvoorbeeld als u een product bestelt en wenst dat wij dat rechtstreeks naar een andere ontvanger verzenden.

 Bijzondere categorieën met persoonsgegevens.  Wij kunnen uw biometrische en gezondheidsgerelateerde gegevens , zoals uw bloeddruk, hartslag, vingerafdrukken en dergelijke verzamelen, dit is afhankelijk van de dienst of het product dat u hebt aangeschaft. Gebruikers worden verzocht uitdrukkelijk toestemming te verlenen voor dergelijke gegevensverzameling voor elke dienst of elk product in kwestie. Voor bepaalde diensten of applicaties kan dit worden gedaan door de instellingen van de applicatie of dienst aan te passen. Indien u geen toestemmin wilt verlenen, kan dit van invloed op de betrokken dienst zijn.

 Uw transacties met ons.  Wij verzamelen of vragen informatie met betrekking tot uw aankoop of gebruik van onze producten of diensten en uw andere interacties met ons. Dergelijke informatie kan bijvoorbeeld bestaan uit gegevens over de vragen die u hebt gesteld of verzoeken die u hebt gedaan, de aan u geleverde producten en diensten (inclusief leveringsgegevens), inkoopgegevens (inclusief uitgevoerde betalingen, creditcardgegevens, factuuradres, kredietcontroles en andere dergelijke financiële gegevens), gegevens over overeenkomsten tussen u en Amer Sports, verslagen van contacten en communicaties, informatie en gegevens met betrekking tot de inhoud die u ons hebt verstrekt en andere dergelijke transactionele informatie. Wij kunnen, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, uw communicatie met onze klantenservice of met andere soortgelijke contactpunten vastleggen.

Locatiegegevens.  Voor bepaalde diensten kunnen uw locatiegegevens gebruikt worden. Het gebruik van uw locatiegegevens is voor elke dienst echter onderworpen aan uw voorafgaande toestemming.

Gegevens die van derden verkregen worden..  Naast de persoonsgegevens die wij van u verkrijgen, kunnen wij, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, bepaalde persoonsgegevens van vermelde verhuurbedrijven en andere openbare bronnen verkrijgen. Het kan hierbij gaan om persoonlijke gegevens zoals kredietinformatie en bijgewerkte adresinformatie.

DE DOELEN VAN GEGEVENSVERWERKING

 Amer Sports verwerkt uw persoonsgegevens voor de in dit Beleid beschreven doeleinden en/of eventuele aanvullende dienstspecifieke privacyinformatie. Houd er rekening mee dat een of meer doeleinden tegelijkertijd van toepassing kunnen zijn.

Levering van producten en diensten.  Wij kunnen uw persoonsgegevens verwerken en gebruiken om u het door u gevraagde product of de door u gevraagde dienst te leveren, aan uw overige verzoeken zoals bijvoorbeeld vragen aan de klantendienst te voldoen, uw bestelling te verwerken of indien anderszins noodzakelijk om de overeenkomst tussen u en Amer Sports uit te voeren of af te dwingen. Wij kunnen uw persoonsegevens ook verwerken en gebruiken om de functionaliteit en veiligheid van onze producten en diensten te waarborgen, om u te identificeren en om fraude en ander misbruik te voorkomen en op te sporen.

Ontwikkeling van producten en diensten.  Wij kunnen uw persoonsgegevens verwerken en gebruiken om onze producten en/of diensten te ontwikkelen. Wij gebruiken de geaggreerde en statistische informatie echter vooral om onze producten en diensten te ontwikkelen, en maken geen gebruik van gegevens waarmee u direct geidentificeerd kunt worden. Wij kunnen uw persoonlijke gegevens ook verwerken en gebruiken om onze aanbiedingen te personaliseren en om u een voor u relevantere dienst te kunnen aanbieden, bijvoorbeeld om aanbevelingen te doen en aangepaste inhoud en advertenties weer te geven. Wij kunnen persoonlijke gegevens die wij hebben verzameld in verband met uw gebruik van een bepaald Amer Sports-product en/of een bepaalde Amer Sports-dienst, combineren met andere persoonlijke gegevens die wij over u bewaren, tenzij deze persoonlijke gegevens voor een ander doel zijn verzameld.

Communiceren met u en marketing.  Wij kunnen uw persoonsgegevens verwerken en gebruiken om met u te communiceren, bijvoorbeeld om informatie te verstrekken over onze producten en/of diensten die u gebruikt of om contact met u op te nemen voor vragen over klanttevredenheid. Wij kunnen uw persoonlijke gegevens verwerken en gebruiken voor marketingdoeleinden. Marketingdoeleinden kunnen het gebruik van uw persoonlijke gegevens voor gepersonaliseerde marketing- of onderzoeksdoeleinden omvatten, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, bijvoorbeeld om marktonderzoek uit te voeren en om onze producten, diensten of promoties aan u door te geven via onze eigen elektronische of andere diensten of die van derden.

 Daarnaast kunnen sommige van onze producten en diensten worden gebruikt om producten en diensten van andere bedrijven te promoten. Amer Sports onthult uw persoonlijke gegevens echter niet zonder uw voorafgaande toestemming aan dergelijke bedrijven die dit voor marketingdoeleinden gebruiken.

 Profilering/personalisatie.  Wij kunnen uw persoonlsgegevens verwerken en gebruiken voor profilering/personalisatie voor doeleinden zoals gerichte direct marketing en verbetering van onze producten of diensten. We kunnen ook geaggregeerde en statistische informatie creëren op basis van uw persoonlijke gegevens. Profilering/personalisatie omvat de geautomatiseerde verwerking van uw persoonsgegevens voor het evalueren, analyseren of voorspellen van uw persoonlijke voorkeuren of interesses om u bijvoorbeeld marketingboodschappen te sturen die betrekking hebben op de producten of diensten die het meest voor u geschikt zijn.

OVERDRACHT VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS

Wij mogen uw persoonlijke gegevens alleen aan derden verstrekken zoals hieronder in dit Beleid is vermeld, of zoals verplicht door dwingend recht.

Bedrijven van de Amer Sports-groep.  U erkent en stemt ermee in dat wij uw persoonsgegevens kunnen delen met andere bedrijven binnen de Amer Sports-groep en uw persoonsgegevens kunnen overdragen aan andere bedrijven binnen de Amer Sports-groep voor de doeleinden zoals uiteengezet in dit Beleid, wanneer een of meerdere bedrijven binnen de groep betrokken is bij dienstverlening aan u of aan andere bedrijven binnen de groep. Dit kan bijvoorbeeld bestaan uit het factureren en leveren van uw aankopen, het leveren van diensten zoals klantendienst, de ontwikkeling en het onderhoud van digitale oplossingen en het beheren, analyseren en profileren/personaliseren van klantgegevens zoals hierboven beschreven.  Andere bedrijven/merken van Amer Sports dan die waarop u zich als consument heeft geabonneerd, zullen u geen marketing sturen via sms of e-mail.

Afmelden voor marketing via sms of e-mail.  U kunt zich afmelden voor marketing-e-mails door de instructies in die e-mails te volgen (meestal kunt u dit via de koppeling ‘afmelden’ doen) of door contact op te nemen met het respectievelijke merk/bedrijf van de groep zoals in de e-mail en op hun website is uiteengezet. Als u zich afmeldt, sturen wij u mogelijk nog steeds e-mails die niet marketinggerelateerd zijn, zoals servicemeldingen of andere informatie, of als u een zakelijke klant bent, sturen wij u mogelijk informatie die specifiek bedoeld is voor zakelijke relaties. U kunt zich ook afmelden voor direct marketing via sms door contact op te nemen met het betreffende bedrijf/merk van de groep, zoals vermeld op hun site of via sms, zoals van toepassing.

Dienstverleners en andere bevoegde derden.  Wij kunnen uw persoonsgegevens doorgeven aan geautoriseerde derden die namens Amer Sports persoonsgegevens verwerken voor de in dit Beleid beschreven doeleinden, zoals bijvoorbeeld technische, logistieke, e-commerce, marketing en andere serviceproviders.  Het is dergelijke partijen niet toegestaan uw persoonsgegevens te gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor uw persoonsgegevens zijn verzameld, en wij eisen van hen dat zij handelen in overeenstemming met de van toepassing zijnde wetten en met dit beleid, alsmede het gebruik van passende veiligheidsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen.

Wij kunnen uw persoonlijke gegevens, waaronder hartslaggegevens, biometrische gegevens of andere gezondheidsgerelateerde gegevens, ook overdragen aan een dienstenpartner, als u gebruik maakt van dergelijke diensten waarbij een derde bedrijf deze gegevens moet verwerken voor het verlenen van de betreffende dienst of waarbij u afzonderlijk overeenkomt dat een derde bedrijf uw gegevens mag verwerken in verband met de diensten of producten van Amer Sports.

Internationale overdracht.  Onze producten en diensten kunnen worden geleverd met behulp van bronnen en servers die zich in verschillende landen over de hele wereld bevinden. Daarom kunnen uw persoonlijke gegevens worden doorgegeven buiten het land waar u gebruikmaakt van onze diensten, inclusief naar landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER), waar het niveau van gegevensbescherming door de Europese Commissie mogelijk niet adequaat wordt geacht. In dergelijke gevallen treffen wij maatregelen om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke gegevens adequaat worden beschermd, zoals vereist door de toepasselijke wetgeving. Voor internationale overdrachten van uw persoonlijke gegevens vertrouwen wij in het algemeen op overeenkomsten die gebaseerd zijn op de Standaard Contractuele Clausules (“SCC’s”) van de Europese Commissie. De SCC’s vindt u hier. Als u meer wilt weten over de internationale overdracht van uw persoonsgegevens, kunt u contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens.

 Overige bekendmakingen van informatie.  Wij mogen uw persoonsgegevens openbaar maken en anderszins verwerken in overeenstemming met de van toepassing zijnde wetten ter verdediging van de legitieme belangen van Amer Sports, bijvoorbeeld in civiele of strafrechtelijke procedures.

Fusies en Overnames. Als wij besluiten om onze bedrijven in bepaalde landen te verkopen, te fuseren, op een andere manier te reorganiseren of andere bedrijven te kopen of over te nemen, kan dit betekenen dat we voor dergelijke transacties persoonlijke gegevens bekendmaken aan potentiële of daadwerkelijke kopers en hun adviseurs, of dat we persoonlijke gegevens ontvangen van verkopers en hun adviseurs.

GEGEVENS OVER MINDERJARIGEN

 Amer Sports verzamelt geen informatie van of gaat geen transacties aan met personen jonger dan de wettelijke leeftijd in hun respectievelijke land.  Het is echter mogelijk dat onze databases persoonlijke gegevens van kinderen bevatten, omdat het niet altijd mogelijk is om de leeftijd van de gebruiker precies vast te stellen. We behouden ons het recht voor om de dienst te blokkeren voor elke persoon die minderjarig is of van wie we redelijkerwijs kunnen vermoeden dat hij/zij minderjarig is.

 Het beleid van Amer Sports is erop gericht te voorkomen dat minderjarigen zonder toestemming van een ouder of wettelijke voogd aankopen doen of andere rechtshandelingen verrichten met betrekking tot onze producten en diensten, tenzij wettelijk anders is toegestaan. Als u minderjarig bent, maar de toestemming van uw wettelijke voogd hebt, moet u op verzoek kunnen bewijzen dat deze toestemming verkregen is.

GEGEVENSKWALITEIT EN -BEWARING

Wij nemen alle mogelijke maatregelen om de persoonlijke gegevens waarover wij beschikken accuraat en up-to-date te houden en om verouderde of anderszins onjuiste of onnodige persoonlijke gegevens te verwijderen.

 Met bepaalde Amer Sports-producten en -diensten kunt u mogelijk uw profiel en de informatie in dat profiel beheren. Wij raden u aan uw persoonlijke gegevens van tijd tot tijd via uw profiel in te zien om er zeker van te zijn dat deze correct en up-to-date zijn. Vergeet niet dat voor dergelijke elektronische diensten waar u uw profiel kunt beheren, u de verantwoordelijk heeft om ons van de juiste gegevens te voorzien en om de persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt bij te werken in het geval zich eventuele wijzigingen hebben voorgedaan.

 Wij slaan uw persoonsgegevens alleen op voor een periode die nodig is voor het doel in kwestie of zolang als vereist door de toepasselijke wetgeving.

GEGEVENSBEVEILIGING

 Amer Sports implementeert passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om risico’s verbonden aan het verstrekken en verwerken van persoonlsgegevens te voorkomen en te minimaliseren.

 Dergelijke veiligheidsmaatregelen omvatten, waar nodig, het gebruik van firewalls, beveiligde serverfaciliteiten, encryptie, het implementeren van de juiste systemen en processen voor het beheer van toegangsrechten, de zorgvuldige selectie van processors, voldoende opleiding van het personeel van Amer Sports dat betrokken is bij de verwerking en andere noodzakelijke maatregelen om een passende bescherming van uw persoonsgegevens te bieden tegen ongeoorloofd gebruik of openbaarmaking. In voorkomend geval kunnen wij ook back-ups maken en andere dergelijke middelen gebruiken om accidentele schade of vernietiging van uw persoonlijke gegevens te voorkomen. Als een bepaald deel van een Amer Sports-website online transacties ondersteunt, gebruiken we een standaard beveiligingsmaatregel uit de sector, zoals de maatregel die beschikbaar is via “Secure Sockets Layer” (“SSL”), om de vertrouwelijkheid en beveiliging van online transacties te beschermen.

GEBRUIK VAN COOKIES EN WEBBAKENS

 Bij een bezoek aan een Amer Sport-website kan er informatie op uw computer worden geplaatst zodat wij uw computer kunnen herkennen; dit gebeurt in de vorm van een tekstbestand dat een “cookie” wordt genoemd. Ons gebruik van cookies is bedoeld om u bepaalde voordelen te kunnen bieden, zoals het elimineren van de noodzaak om uw wachtwoord meerdere malen in te voeren tijdens een sessie of de noodzaak om items die u in een winkelwagentje plaatst opnieuw in te voeren als u de transactie niet meteen afrondt in een enkel bezoek. Cookies worden ook gebruikt voor de analyse en profilering van websiteverkeer.

 Sommige Amer Sports-websites kunnen ook gebruikmaken van andere lokale opslagtechnologieën, zoals Local Shared Objects (ook wel “flash-cookies” genoemd) en lokale gegevensopslag van HTML5. Deze technologieën zijn vergelijkbaar met de hierboven besproken cookies in die zin dat ze worden opgeslagen op uw apparaat en kunnen worden gebruikt om bepaalde informatie over uw activiteiten en voorkeuren op te slaan. Deze technologieën kunnen echter gebruikmaken van andere delen van uw apparaat dan standaard cookies, waardoor u deze mogelijk niet kunt beheren met standaard browsertools en -instellingen. U kunt het opslaan van flash-cookies voorkomen door de instructies van Adobe te volgen op http://helpx.adobe.com/flash-player/kb/disable-local-shared-objects-flash.html.

 Amer Sports kan voor sommige websites zogenaamde webbakens (of “pixeltags”) gebruiken. Wij gebruiken deze echter niet om individuele gebruikers persoonlijk te identificeren. Webbakens zijn meestal grafische afbeeldingen die op een website worden geplaatst en die worden gebruikt om bezoekers van een website te tellen en/of om toegang te krijgen tot bepaalde cookies. Deze informatie wordt gebruikt om onze dienstverlening te verbeteren. Webbakens verzamelen meestal geen andere informatie dan wat uw browser ons biedt als standaard onderdeel van elke internetcommunicatie. Als u cookies uitschakelt, kan het webbaken uw specifieke activiteit niet meer volgen. Het webbaken kan echter doorgaan met het verzamelen van informatie over bezoeken vanaf uw IP-adres, maar dergelijke informatie zal niet langer persoonlijk identificeerbaar zijn.

 Als u cookies wilt uitschakelen of op de hoogte wilt worden gesteld voordat ze worden geplaatst, kunt u dit doen in de instellingen van uw browser. Als u bijvoorbeeld Internet Explorer gebruikt, kunt u cookies uitschakelen en beheren door de instructies hier te volgen. Meer informatie over het beheer van cookies vindt u op onze website:  https://www.networkadvertising.org/understanding-online-advertising/what-are-my-options.

 Het is echter mogelijk dat wij bepaalde diensten niet kunnen leveren of dat u bepaalde delen van deze site niet kunt bekijken als u cookies hebt uitgeschakeld.

 Sommige van onze zakelijke partners van wie de inhoud is gekoppeld aan of van onze website kunnen ook gebruikmaken van cookies of webbakens. Wij hebben echter geen toegang tot of controle over deze cookies.

U erkent en gaat akkoord met de opslag van cookies, andere lokale opslagtechnologieën, bakens en andere informatie op uw apparaten en met de toegang van dergelijke cookies, lokale opslagtechnologieën, bakens en informatie door ons en door de bovengenoemde derden.

UW RECHTEN

 U hebt het recht om informatie te vragen en toegang te krijgen tot de persoonsgegevens die wij van en over u hebben verzameld. U hebt ook het recht om te vragen dat wij de onvolledige, onjuiste, onnodige of verouderde persoonlijke gegevens die wij over u bewaren, aanvullen, corrigeren, anonimiseren of verwijderen. We kunnen echter geen persoonlijke gegevens verwijderen die nodig zijn om te voldoen aan bindende wettelijke verplichtingen of als de persoonlijke gegevens moeten worden bewaard in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. U hebt het recht om de persoonlijke gegevens die wij over u hebben verzameld op te vragen en te ontvangen in een algemeen gebruikte en machineleesbare vorm. Indien u van mening bent dat de persoonlijke gegevens die wij over verzameld hebben onjuist zijn, u niet wilt dat uw persoonlijke gegevens worden gewist indien de verwerking van uw persoonlijke gegevens onrechtmatig is verklaard of de persoonlijke gegevens niet langer noodzakelijk zijn, of indien u bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking en het bestaan van legitieme gronden voor verwerking nog steeds onderzocht wordt, kunt u om beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens verzoeken.

 U kunt ook te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing, het verzenden van promotiemateriaal, profilering of het uitvoeren van marktonderzoek. Wanneer uw persoonsgegevens op basis van uw toestemming worden verwerkt, hebt u bovendien het recht uw toestemming voor een dergelijke verwerking te allen tijde in te trekken.

 In het geval dat u gebruik wilt maken van uw bovengenoemde rechten, kunt u, in voorkomend geval en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, dergelijke rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via de contactpunten waarnaar wordt verwezen in het marketingmateriaal of hieronder in dit Beleid. In sommige gevallen, met name als u wilt dat wij uw persoonlijke gegevens verwijderen of de verwerking ervan staken, kan dit ook betekenen dat wij de dienstverlening aan u niet kunnen voortzetten. Wij raden u aan de beschikbare profielbeheertools te gebruiken voor bovenstaande doeleinden, aangezien dergelijke tools u vaak directe toegang geven tot uw persoonlijke gegevens en u in staat stellen deze effectief te beheren.

 Wij wijzen u erop dat Amer Sports u mogelijk moet identificeren en om aanvullende informatie moet vragen om aan uw bovenstaande verzoeken te kunnen voldoen. Houd er ook rekening mee dat de toepasselijke wetgeving beperkingen en andere bepalingen kan bevatten die betrekking hebben op uw bovenstaande rechten.

KLACHT BIJ DE TOEZICHTHOUDENDE AUTORITEIT

 Indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens door Amer Sports niet in overeenstemming is met de van toepassing zijnde wetgeving op het gebied van gegevensbescherming of indien Amer Sports uw rechten onvoldoende heeft gewaarborgd, kunt u een klacht indienen bij de lokale toezichthoudende autoriteit die verantwoordelijk is voor gegevensbescherming.

DE BEHEERDER VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS EN CONTACTGEGEVENS

De gegevensbeheerders die verantwoordelijk zijn voor de toepassing van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, indien van toepassing:

1) Amer Sports Corporation
Konepajankuja 6
00511 Helsinki
Finland

en/of

2) het bedrijf van de Amer Sports-groep, van wiens webpagina, applicatie, product of dienst u gebruikmaakt (naam en adres beschikbaar tijdens het aankopen of registratieproces),

en/of, indien van toepassing,

3) het bedrijf van de Amer Sports-groep dat uw persoonlijke gegevens gebruikt voor direct marketing of soortgelijke doeleinden (naam en adres staan vermeld in het door u ontvangen marketingmateriaal).

U kunt contact opnemen met de bovengenoemde gegevensbeheerders via de contactgegevens die op hun respectievelijke sites vermeld staan, of op het volgende adres:

Amer Sports Corporation
c/o Legal
Konepajankuja 6
00510 Helsinki
Finland

WIJZIGINGEN IN DIT PRIVACYBELEID

 Amer Sports kan dit Privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken en wijzigen. Indien de wijzigingen nieuwe verwerkingsdoeleinden omvatten, zal Amer Sports u vooraf van de wijzigingen op de hoogte stellen en waar nodig om uw toestemming vragen.