Privacy Policy

POLITIK OM BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER

15. september 2016 (opdateret 1. maj 2018)

Amer Sports er forpligtet til at beskytte dine personlige oplysninger og overholde gældende lovgivning om databeskyttelse og privatlivets fred. Denne politik om beskyttelse af personlige oplysninger ("Politik") er beregnet til at hjælpe dig med at forstå, hvilken slags oplysninger vi indsamler i forbindelse med vores produkter og tjenester, og hvordan vi behandler og bruger sådanne oplysninger. I hele denne politik betyder udtrykket "personlige oplysninger" information vedrørende en identificeret eller identificerbar enkeltperson (dvs. en fysisk person).

"Amer Sports" refererer til Amer Sports Corporation, herunder til enhver tid alle dets koncernselskaber, associerede selskaber og datterselskaber (også omtalt som "vi", "os" eller "vores"). Mærker tilhørende Amer Sports er opført i www.amersports.com/brands. Du anerkender og accepterer, at dine indsamlede personlige oplysninger kan anvendes i overensstemmelse med denne politik af og for et eller flere Amer Sports-koncernselskaber, der hver for sig eller i fællesskab betragtes som datakontrollanter for sådanne data.

Denne politik gælder for personlige oplysninger, som indsamles i forbindelse med de produkter og tjenester, der tilbydes af Amer Sports eller fra andre interaktioner med os, hvor der foretages et link eller en anden relevant henvisning til integration i denne politik, for eksempel i forbindelse med vores produkter, hjemmesider, apps, programmer og andre typer af tjenester, der tilbydes af Amer Sports, typisk i elektronisk form, samt andre tjenester såsom kundeservice og garantitjenester, kundebegivenheder eller kampagner og reklamer.

Vi angiver typisk yderligere vilkår vedrørende personlige oplysninger i forbindelse med et bestemt produkt eller en bestemt tjeneste fra Amer Sports. Sådanne produkt- eller tjenestespecifikke vilkår tilsidesætter denne politik i tilfælde af en konflikt. Vores produkter eller tjenester kan også indeholde links til andre virksomheders hjemmesider og andre tredjepartstjenester, der har egne politikker om beskyttelse af personlige oplysninger. Vi anbefaler, at du omhyggeligt læser politikkerne om beskyttelse af personlige oplysninger for sådanne tjenester. Amer Sports er ikke ansvarlig for sådanne tredjepartstjenesters indhold eller politikker om beskyttelse af personlige oplysninger.

Hvis samtykke fra dig er påkrævet i henhold til gældende lov for behandling af personoplysninger, der er beskrevet i denne politik, opnås et sådant samtykke med passende mekanisme, som f.eks. at markere et afkrydsningsfelt for angivelse af dit samtykke, vælge tekniske indstillinger for en tjeneste eller et andet websted eller anden erklæring eller adfærd, der tydeligt angiver din accept af behandlingen afhængigt af produktet, hjemmesiden, tjenesten eller appen, som du bruger.

INDSAMLEDE OPLYSNINGER

Vi indsamler typisk dine personlige oplysninger, når du køber vores produkter eller tjenester, bruger eller registrerer dig vores tjenester, tilmelder dig en salgsfremmende kampagne eller reklame eller på anden måde interagerer med os. Nedenfor ses eksempler på de kategorier af oplysninger, som vi indsamler om dig.

Teknisk information. Du kan i de fleste tilfælde besøge vores websteder eller bruge vores produkter eller tjenester uden at skulle identificere dig selv. Der indsamles dog normalt visse tekniske oplysninger som en normal del af din brug af vores tjenester. Sådanne oplysninger omfatter f.eks. din IP-adresse, besøgstider, webstedet du linkede til, sider, du besøger, de links, du bruger, annoncens bannere og andet indhold, du har set, oplysninger om dine enheder og andre sådanne tekniske oplysninger, som din browser giver os, eller som ellers indsamles i forbindelse med visse produkter og tjenester. Når du bruger vores tjenester eller på anden måde interagerer med os via telenet, kan nogle telekommunikationsoperatører overføre visse yderligere oplysninger, som f.eks. dit mobile abonnementsnummer, som en normal del af denne meddelelse.  Se også afsnittet "Brug af cookies og webbeacons" nedenfor.

Oplysninger, du giver os. Når du registrerer dig til vores tjenester, foretager et køb, tilmelder dig en kampagne eller på anden måde interagerer med os, kan vi bede dig om at give os visse oplysninger, såsom dit navn, din e-mailadresse, gadenavn samt brugernavne, adgangskoder og andre sådanne legitimationsoplysninger, der bruges til at verificere brugere og validere deres handlinger, eller som måtte være nødvendige for at give dig de produkter og tjenester, du har bedt om eller til at kommunikere med dig, samt oplysninger, der er uploadet af dig, som f.eks. placering, ruteinformation, billeder osv. Vi kan indsamle træningsdata, demografiske oplysninger, f.eks. din alder, køn, postnummer og sprogindstillinger.

Vi kan også indsamle andre oplysninger, du giver, såsom dine samtykker, præferencer og feedback, oplysninger vedrørende dine enheder og andre tilsvarende oplysninger, du giver os. Bemærk, at visse ikke-identificerbare oplysninger, der indsamles fra dig, kan blive personligt identificerbare, når du giver os dine personlige oplysninger. Nogle af vores tjenester kan give dig mulighed for at indsende oplysninger om andre personer, f.eks. hvis du bestiller et produkt, som du ønsker, at vi sender direkte til en anden modtager.

Særlige kategorier af personlige oplysninger. Vi kan indsamle dine biometriske og sundhedsrelaterede data, som f.eks. blodtryk, puls, fingeraftryk eller lignende afhængigt af den tjeneste eller det produkt, du har købt. Brugerne anmodes om at give samtykke til sådan dataindsamling eksplicit pr. tjeneste eller produkt. For visse tjenester eller programmer kan dette ske ved at tilpasse indstillingerne for programmet eller tjenesten. Nægtelse af samtykke kan påvirke udbuddet af den pågældende tjeneste.

Dine transaktioner hos os. Vi indsamler eller anmoder om oplysninger vedrørende dit køb eller din brug af vores produkter eller tjenester samt dine andre interaktioner med os. Sådanne oplysninger kan f.eks. indeholde oplysninger om de forespørgsler eller anmodninger, du har foretaget, de leverede produkter og tjenester (herunder leveringsoplysninger), indkøbsoplysninger (herunder betalinger, kreditkortoplysninger, faktureringsadresse, kreditkontrol og anden sådan finansiel information), detaljer om aftaler mellem dig og Amer Sports, optegnelser over kontakter og kommunikation, oplysninger og detaljer vedrørende det indhold, du har givet os og andre sådanne transaktionsoplysninger. Vi kan i overensstemmelse med gældende lovgivning registrere din kommunikation med vores kundeservice eller med andre lignende kontaktpunkter.

Placeringsdata. Visse tjenester kan omfatte brugen af dine placeringsdata. Brug af dine placeringsdata er dog underlagt dit forudgående samtykke for hver tjeneste.

Data indhentet fra tredjepart. Ud over de personlige oplysninger, vi modtager fra dig, kan vi i overensstemmelse med gældende lovgivning indhente visse personlige oplysninger fra listeudlejningsfirmaer og andre offentligt tilgængelige kilder. Dette kan omfatte personlige data, som f.eks. kreditoplysninger og opdateringer af adresseoplysninger.

FORMÅL MED BEHANDLING

Amer Sports behandler dine personlige oplysninger til de formål, der er beskrevet i denne politik og/eller yderligere tjenestespecifikke oplysninger om privatlivets fred. Bemærk, at et eller flere formål kan gælde samtidigt.

Levering af produkter og tjenester.Vi kan behandle og bruge dine personlige oplysninger til at levere det produkt eller den tjeneste, du har anmodet om, opfylde dine andre anmodninger såsom kundeservice, behandle din ordre eller foretage andre handlinger, som måtte være nødvendige for at opfylde eller håndhæve kontrakten mellem dig og Amer Sports. Vi kan også behandle og bruge dine personlige oplysninger til at sikre funktionaliteten og sikkerheden for vores produkter og tjenester, identificere dig og forhindre og opdage svig og andre misbrug.

Udvikling af produkter og tjenester. Vi kan behandle og bruge dine personlige oplysninger til at udvikle vores produkter og/eller tjenester. For det meste bruger vi dog kun aggregerede og statistiske oplysninger i udviklingen af vores produkter og tjenester, og ikke data, der kan identificeres direkte med dig. Vi kan også behandle og bruge dine personlige oplysninger til at tilpasse vores tilbud og levere muligheder, der er mere relevante for dig, som f.eks. at lave anbefalinger og vise tilpasset indhold og reklame. Vi kan kombinere personlige oplysninger indsamlet i forbindelse med din brug af et bestemt Amer Sports-produkt og/eller tjeneste med andre personlige data, vi måtte have om dig, undtagen hvor sådanne personlige data blev indsamlet til et andet formål.

Kommunikation med dig og markedsføring. Vi kan behandle og bruge dine personlige oplysninger til at kommunikere med dig, f.eks. for at give oplysninger om vores produkter og/eller tjenester, som du bruger, eller kontakte dig i forbindelse med spørgsmål vedrørende kundetilfredshed. Vi kan behandle og bruge dine personlige data til markedsføring. Markedsføringsformål kan omfatte brugen af dine personlige oplysninger til personlig markedsføring eller forskning i overensstemmelse med gældende love, f.eks. til at foretage markedsundersøgelser og til at kommunikere vores produkter, tjenester eller kampagner til dig via vores egen eller tredjeparts elektroniske eller andre tjenester.

Derudover kan nogle af vores produkter og tjenester bruges til at fremme produkter og tjenester fra andre virksomheder. Amer Sports offentliggør imidlertid ikke dine personlige oplysninger til sådanne virksomheder til deres markedsføringsformål uden dit forudgående samtykke.

Profilering/tilpasning. Vi kan behandle og bruge dine personlige oplysninger til profilering/tilpasning til f.eks. målrettet direkte markedsføring og forbedring af vores produkter eller tjenester. Vi kan også oprette aggregerede og statistiske oplysninger baseret på dine personlige data. Profilering/tilpasning omfatter automatisk behandling af dine personlige oplysninger til evaluering, analyse eller forudsigelse af dine personlige præferencer eller interesser med henblik på f.eks. at sende dig markedsføringsmeddelelser vedrørende produkter eller tjenester, som er bedst egnede til dig.

OVERFØRSEL AF DINE PERSONLIGE OPLYSNINGER

Vi må kun videregive dine personlige oplysninger til tredjeparter udelukkende som angivet nedenfor i denne politik eller ifølge obligatorisk lov.

Amer Sports-koncernselskaber. Du anerkender og accepterer, at vi deler dine personlige oplysninger inden for Amer Sports-koncernen, og at vi overfører dine personlige oplysninger til anvendelse i andre virksomheder i Amer Sports-koncernen til de formål, der er beskrevet i denne politik, når de(n) pågældende virksomhed(er) er involveret i leveringen af tjenester til dig eller til andre virksomheder i koncernen. Dette kan f.eks. omfatte fakturering og levering af dine køb, levering af tjenester som kundeservice, udvikling og vedligeholdelse af digitale løsninger samt administration, analyse og profilering/tilpasning af kundedata som beskrevet ovenfor.  Andre Amer Sports-koncernselskaber eller -mærker end det, du særskilt har tilmeldt dig som forbruger, vil ikke sende dig markedsføringsmeddelelser via e-mail eller sms. 

Afmelding af markedsføring via e-mail/sms. Du kan afmelde markedsførende e-mails ved at følge vejledningen i sådanne e-mails (de indeholder typisk et "Afmeld"-link) eller ved at kontakte mærket eller koncernselskabet som beskrevet i e-mailen og på mærkets eller koncernselskabets websted. Hvis du afmelder dig, kan vi stadig sende dig e-mails, der ikke har et markedsførende indhold, såsom servicemeddelelser eller andre oplysninger, eller, hvis du er erhvervskunde, forretningsrelaterede oplysninger. Du kan også afmelde direkte markedsføring via sms ved at kontakte koncernselskabet eller mærket som beskrevet på dettes websted eller via sms, alt efter hvad der er relevant.

Tjenesteudbydere og andre autoriserede tredjeparter. Vi kan overføre dine personlige oplysninger til autoriserede tredjeparter, der behandler personlige oplysninger på vegne af Amer Sports til de formål, der er beskrevet i denne politik, som f.eks. udbydere af tekniske, logistiske, e-handelsrelaterede og markedsføringsmæssige tjenester samt andre tjenester.  Sådanne parter har ikke tilladelse til at anvende dine personlige oplysninger til andre formål end dem, de blev indsamlet til, og vi pålægger dem at handle i overensstemmelse med gældende love og denne politik samt at anvende passende sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine personlige oplysninger. 

Vi kan også overføre dine personlige oplysninger, herunder pulsdata, biometriske data eller andre sundhedsrelaterede data, til en servicepartner, hvis du bruger sådanne tjenester, hvor et tredjepartsfirma skal behandle sådanne data for at kunne levere den respektive tjeneste eller hvor du udtrykkeligt accepterer, at et tredjepartsfirma kan behandle dine data i forbindelse med Amer Sports-tjenester eller -produkter.

Internationale overførsler. Vores produkter og tjenester kan leveres ved hjælp af ressourcer og servere i forskellige lande rundt om i verden. Derfor kan dine personlige oplysninger overføres uden for det land, hvor du bruger vores tjenester, også til lande uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS), hvor databeskyttelsesniveauet muligvis ikke anses for passende af Europa-Kommissionen. I sådanne tilfælde træffer vi foranstaltninger for at sikre, at tilstrækkelig beskyttelse af dine personlige oplysninger gives som krævet i gældende love. Til internationale overførsler af dine personlige oplysninger følger vi generelt aftaler, der er baseret på Europa-Kommissionens standardkontraktbestemmelser ("SCC'er"). Du kan finde SCC'erne her. Hvis du ønsker at vide mere om internationale overførsler af dine personlige oplysninger, kan du kontakte os via kontaktoplysningerne nedenfor.

Anden videregivelse. Vi kan videregive og på anden vis behandle dine personlige oplysninger i overensstemmelse med gældende love for at forsvare Amer Sports' legitime interesser, for eksempel i civile eller strafferetlige sager.

Fusioner og erhvervelser. Hvis vi beslutter at sælge, købe, fusionere eller på anden måde omorganisere vores virksomheder i visse lande, kan det medføre, at vi giver personlige oplysninger til potentielle eller faktiske købere og deres rådgivere eller modtager personlige oplysninger fra sælgere og deres rådgivere med henblik på sådanne transaktioner .

OPLYSNINGER VEDRØRENDE MINDREÅRIGE

Amer Sports søger ikke at indsamle oplysninger fra eller engagere sig i transaktioner med personer under den lovlige alder i deres respektive lande.  Vores databaser kan dog indeholde personlige oplysninger om børn, fordi det ikke altid er muligt præcist at fastslå brugerens alder. Vi forbeholder os ret til at blokere tjenesten for enhver, der er, eller som vi med rimelighed har mistanke om at være, mindreårig.

Det er Amer Sports' politik at anmode om, at mindreårige ikke køber eller deltager i andre retsakter for vores produkter og tjenester uden samtykke fra en forælder eller værge, medmindre andet er tilladt i henhold til gældende lovgivning. Hvis du er mindreårig, men har din værges samtykke, skal du kunne bevise, at et sådant samtykke eksisterer, hvis du bliver anmodet herom.

DATAKVALITET OG OPBEVARING

Vi træffer rimelige foranstaltninger til at sikre, at de personlige oplysninger, vi har, er præcise og ajourførte, og sørger for at slette forældede, ukorrekte eller unødvendige personlige oplysninger.

Visse Amer Sports-produkter og -tjenester kan give dig mulighed for at administrere din profil samt oplysningerne i en sådan profil. Vi opfordrer dig til at få adgang til dine personlige oplysninger via din profil fra tid til anden for at sikre, at de er korrekte og opdaterede. Bemærk, at for sådanne elektroniske tjenester, hvor du kan administrere din profil, er det dit ansvar at give os de korrekte oplysninger samt at opdatere de personlige oplysninger, du har givet os, i tilfælde af ændringer.

Vi gemmer kun dine personlige oplysninger i den periode, der er nødvendig for det pågældende formål eller så længe som krævet af gældende love.

DATASIKKERHED

Amer Sports gennemfører passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at forebygge og minimere risici forbundet med at levere og behandle personlige oplysninger.

Sådanne sikkerhedsforanstaltninger omfatter i givet fald brugen af firewalls, sikre serverfaciliteter, kryptering, implementering af styringssystemer for korrekte adgangsrettigheder og processer samt et omhyggeligt udvalg af processorer, tilstrækkelig træning af de Amer Sports-medarbejdere, der er involveret i behandlingen, og andre nødvendige foranstaltninger med henblik på at yde passende beskyttelse af dine personlige oplysninger mod uautoriseret brug eller offentliggørelse. Hvor det er relevant, kan vi også tage sikkerhedskopier og bruge andre sådanne midler til at forhindre utilsigtet skade eller ødelæggelse af dine personlige oplysninger. Hvis en bestemt del af et Amer Sports-websted understøtter transaktioner online, bruger vi en branchesikkerhedsstandard som den, der er tilgængelig via "SSL" ("Secure Sockets Layer"), for at beskytte fortroligheden og sikkerheden ved transaktioner online.

BRUG AF COOKIES OG WEBBEACONS

Når du besøger et Amer Sports-websted, kan oplysninger til enhver tid blive placeret på din computer for at gøre det muligt for os at genkende din computer i form af en tekstfil kendt som en "cookie". Vores brug af cookies er beregnet til at give dig visse fordele, som f.eks. at fjerne behovet for at indtaste din adgangskode ofte under en session eller behovet for at genindtaste varer, du placerer i en indkøbsvogn, hvis du ikke afslutter en transaktion i et besøg. Cookies bruges også til trafikanalyse og profilering på hjemmesiden.

Nogle Amer Sports-websteder kan også bruge andre former for lokale lagringsteknologier, som f.eks. lokale, delte objekter (også kaldet "flash cookies") og HTML5 lokal lagring. Disse teknologier ligner de ovenfor beskrevne cookies, idet de lagres på din enhed og kan bruges til at gemme visse oplysninger om dine aktiviteter og præferencer. Disse teknologier kan dog gøre brug af forskellige dele af din enhed fra standardcookies, så du kan muligvis ikke styre dem ved hjælp af browserens standardværktøjer og -indstillinger. Du kan forhindre, at flash-cookies gemmes, ved at følge instruktionerne fra Adobe på http://helpx.adobe.com/flash-player/kb/disable-local-shared-objects-flash.html.

Amer Sports kan bruge såkaldte webbeacons (eller "pixel tags") i forbindelse med nogle websteder. Vi bruger dem dog ikke til at identificere individuelle brugere personligt. Webbeacons er typisk grafiske billeder, der er placeret på en hjemmeside, og de bruges til at tælle besøgende på et websted og/eller adgang til visse cookies. Disse oplysninger bruges til at forbedre vores tjenester. Webbeacons indsamler typisk ikke andre oplysninger, end dem din browser giver os som en normal del af enhver internetkommunikation. Hvis du deaktiverer cookies, vil webbeacons ikke længere kunne spore din specifikke aktivitet. Webbeacons kan dog fortsat samle oplysninger om besøg fra din IP-adresse, men sådanne oplysninger vil ikke længere være personligt identificerbare.

Hvis du vil deaktivere cookies eller ønsker at blive underrettet, før de placeres, kan du indstille dette i dine browserindstillinger. Hvis du f.eks. bruger Internet Explorer, kan du deaktivere og administrere cookies ved at følge den vejledning, der findes her. Yderligere oplysninger om administration af cookies findes på: https://www.networkadvertising.org/understanding-online-advertising/what-are-my-options.

Vi vil dog muligvis ikke være i stand til at levere bestemte tjenester, eller du kan muligvis ikke se bestemte dele af dette websted, hvis du har deaktiveret cookies. 

Nogle af vores samarbejdspartnere, hvis indhold der er links til på vores websted og omvendt, kan også bruge cookies eller webbeacons. Vi har dog ingen adgang til eller kontrol over disse cookies.

Du anerkender og accepterer opbevaring af cookies, andre lokale lagerteknologier, beacons samt andre oplysninger om dine enheder og adgangen til sådanne cookies, lokal lagringsteknologi, beacons og information af os og af de ovennævnte tredjeparter.

DINE RETTIGHEDER

Du har ret til at anmode om oplysninger og adgang til de personlige oplysninger, som vi har indsamlet fra og om dig. Du har også ret til at anmode om, at vi supplerer, redigerer, anonymiserer eller sletter ufuldstændige, forkerte, unødvendige eller forældede personlige oplysninger, som vi har om dig. Vi kan dog ikke slette personlige oplysninger, der er nødvendige for at overholde bindende juridiske forpligtelser, eller hvis de personlige oplysninger skal opbevares i overensstemmelse med gældende love. Du har ret til at anmode om og modtage de personlige oplysninger, vi har indsamlet om dig i et almindeligt anvendt og maskinlæsbart format. Hvis du tror, at de personlige oplysninger, der er indsamlet af os, ikke er nøjagtige, eller hvis du ikke ønsker, at dine personlige data slettes, hvor behandlingen af dine personlige oplysninger er blevet anset for værende ulovlig eller at de personlige oplysninger ikke længere er nødvendige, eller hvis du har gjort indsigelse mod behandlingen og eksistensen af legitime grunde til behandling stadig er under overvejelse, kan du anmode om en begrænsning af behandlingen af dine personlige oplysninger.

Du kan også til enhver tid gøre indsigelser mod, at dine personlige oplysninger anvendes til direkte markedsføring, afsendelse af reklamemateriale, profilering eller markedsundersøgelser. Hvor dine personlige oplysninger behandles på grundlag af dit samtykke, har du endvidere til enhver tid ret til at trække dit samtykke til en sådan behandling tilbage.

Hvis du ønsker at gøre brug af dine ovennævnte rettigheder, kan du i overensstemmelse med gældende lovgivning udøve sådanne rettigheder ved at kontakte os via de kontaktpunkter, der er nævnt i markedsføringsmaterialet eller nedenfor i denne politik. I nogle tilfælde, især hvis du ønsker at slette eller standse behandlingen af dine personlige oplysninger, kan det også betyde, at vi muligvis ikke kan fortsætte med at levere tjenesterne til dig. Vi opfordrer dig til at bruge tilgængelige værktøjer til profiladministration til ovennævnte formål, da sådanne værktøjer ofte giver dig direkte adgang til dine personlige oplysninger og giver dig mulighed for effektivt at administrere dem.

Vær opmærksom på, at Amer Sports måske skal identificere dig og bede om yderligere oplysninger for at kunne opfylde ovenstående anmodninger. Vær også opmærksom på, at gældende lov kan indeholde begrænsninger og andre bestemmelser, der vedrører dine ovennævnte rettigheder.

KLAGE TIL TILSYNSMYNDIGHED

I tilfælde af at du anser Amer Sports' behandling af dine personlige oplysninger for at være uforenelig med gældende databeskyttelseslovgivning, eller at Amer Sports ikke har sikret tilstrækkelig beskyttelse af dine rettigheder, kan du indgive en klage til den lokale tilsynsmyndighed med ansvar for databeskyttelse.

DATA-CONTROLLER FOR DINE PERSONLIGE OPLYSNINGER OG KONTAKTOPLYSNINGER

De dataansvarlige, der er ansvarlige for de gældende databeskyttelseslove, er, hvor det er relevant:

1) Amer Sports Corporation
Konepajankuja 6
00511 Helsinki
Finland

og/eller

2) Amer Sports-koncernselskabet, hvis hjemmeside, program, produkt eller tjeneste, du bruger (navn og registreret adresse tilgængelig under købs- eller registreringsprocessen)

og/eller, hvor det er relevant,

3) Amer Sports-koncernselskabet, som bruger dine personlige oplysninger til direkte markedsføring eller lignende formål (navn og registreret adresse tilgængelig i det markedsføringsmateriale, du modtager).

Du kan kontakte ovennævnte dataansvarlige som beskrevet på deres respektive websteder eller på følgende adresse:

Amer Sports Corporation
c/o Legal
Konepajankuja 6
00510 Helsinki
Finland

ÆNDRINGER TIL DENNE POLITIK OM BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER

Amer Sports kan til enhver tid opdatere og ændre denne politik om beskyttelse af personlige oplysninger. Hvis ændringerne omfatter nye formål med behandling, vil Amer Sports give dig forudgående meddelelse om sådanne ændringer og om nødvendigt anmode om dit samtykke.